Usui Holy Fire II – Reiki I �...

Usui Holy Fire II – Reiki I & II Class

Event Phone: 509-432-6873


 • Reiki I & II - Bend, OR
  June 23, 2018 - June 24, 2018
  9:00 am - 6:30 pm

ART/ Usui Holy Fire Master Class

ART/ Usui Holy Fire Master Class

Event Phone: 509-432-6873


 • ART/Master, Bend, OR
  July 20, 2018 - July 22, 2018
  9:00 am - 6:30 pm

Sekhem – Seichim Reiki Master C...

Sekhem – Seichim Reiki Master Class

Event Phone: 509-432-6873


 • Bend, OR
  August 3, 2018 - August 5, 2018
  9:00 am - 5:30 pm

Usui Holy Fire II – Reiki I �...

Usui Holy Fire II – Reiki I & II Class

Event Phone: 509-432-6873


 • Reiki I & II - Bend, OR
  August 18, 2018 - August 19, 2018
  9:00 am - 6:30 pm

ART/ Usui Holy Fire Master Class

ART/ Usui Holy Fire Master Class

Event Phone: 509-432-6873


 • ART/Master, Bend, OR
  September 21, 2018 - September 23, 2018
  9:00 am - 6:30 pm

Usui Holy Fire II – Reiki I �...

Usui Holy Fire II – Reiki I & II Class

Event Phone: 509-432-6873


 • Reiki I & II - Bend, OR
  October 13, 2018 - October 14, 2018
  9:00 am - 6:30 pm

Holy Fire II – Karuna Master Cl...

Holy Fire II – Karuna Master Class

Event Phone: 509-432-6873


 • Karuna Master, Holy Fire II, Bend, OR
  October 26, 2018 - October 28, 2018
  9:00 am - 6:30 pm

Usui Holy Fire II – Reiki I �...

Usui Holy Fire II – Reiki I & II Class

Event Phone: 509-432-6873


 • Reiki I & II - Bend, OR
  November 17, 2018 - November 18, 2018
  9:00 am - 6:30 pm

Usui Holy Fire II – Reiki I �...

Usui Holy Fire II – Reiki I & II Class

Event Phone: 509-432-6873


 • Reiki I & II - Bend, OR
  December 1, 2018 - December 2, 2018
  9:00 am - 6:30 pm